Niin ympäristölle kuin alkuperämaissa työskenteleville, koko kahvikulttuurin muutos kestävämmäksi on välttämätön.

Me Makea Coffeella uskomme täysin läpinäkyvään ostoketjuun, jotta tiedämme, minkä korvauksen viljelijä saa ostamastamme raakakahvista. Toimintamme tulee olla kestävällä pohjalla aina farmitasolta saakka vastataksemme aikamme haasteisiin. Ilmastonmuutoksen kahvinviljelylle aiheuttamien rasitteiden kohtaaminen on mahdollista vain, jos alkuperämaissa on taloudellista vakautta kehittää ja uudistaa viljelyä. Maksamme alkuperään aina huomattavasti markkinahintaa korkeamman korvauksen heidän korkealaatuisista, tuoreista raakakahveista. Osallistumme yhteistyökumppaniemme kautta alkuperämaissa tapahtuviin projekteihin, jotka kohentavat paikallisten hyvinvointia ja parantavat tietoutta kahvinviljelyn ympärillä.

Viljelmän ja viljelijän tulee myös toimia samojen arvojen mukaisesti, joita me noudatamme omien työntekijöiden ja kollegojen kanssa – arvostamme suuresti jokaisen henkilön panosta kahvin tuotantoketjussa kahvipensaan istutuksesta baristan uuttamaan kahvikuppiin saakka. Kaikkien tulee saada työstään hyvä korvaus ja vakaus elämään. Monet pienviljelijät eivät voi listautua globaalien sertifikaattien piiriin – siksi emme vaadi viljelijöiltä tiettyjä sertifikaatteja.

 Toiminnassa paremman ja kestävämmän kahvin puolesta täydellisyyttä ei ole saavutettu. Mutta vain täydellisyyteen pyrkimällä voidaan saavuttaa parempi ja puhtaampi huominen. Suuren ajattelijan, Tupac Shakurin sanoin:

“Let's change the way we eat,
let's change the way we live
and let's change the way we treat each other.“

Tutustu toimenpiteisiimme:

Hiilineutraalius 2023

Makea Coffee minimoi kahvintuotannon eri vaiheista syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Olemme asettaneet tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraaliuden kahvintuotannossamme vuoteen 2023 mennessä. Tämän tulemme saavuttamaan hiilineutraaleilla valinnoilla ja hankinnoilla sekä osittain kompensaatiolla. Koemme yritysten roolin ympäristön muutoksen torjumisessa erittäin tärkeäksi ja haluamme tarjota asiakkaillemme helpon tavan valita kestävästi ja ympäristöystävällisesti tuotetun kahvin. Tulemme laskettamaan hiilijalanjälkemme vuonna 2021 ja ammattilaisia konsultoiden teemme muutoksia ja kompensaatiota päästäksemme 2023 tavoitteeseen.

Tähän mennessä tehtyjä toimenpiteitä:

  • Kiinteistön lämmitys ja sähköistys tuuli- ja aurinkoenergialla
  • Kaikki myyntipakkaukset hiilineutraaleita ja 100% kierrätettäviä
  • Paahtimeen asennettu SFE suodatin, joka poistaa yli 90% paahtamisesta aiheutuneista pienhiukkaspäästöistä.
  • Logistisissa ratkaisuissa valitsemme aina hiilijalanjälkihyvitetyn vaihtoehdon
  • Tarkka lajittelu ja mahdollinen uusiokäyttö kaikelle syntyvälle jätteelle

Kahvin oikea hinta

Jotta voimme nauttia kahvista myös tulevaisuudessa, kahvintuotannon on oltava kannattavaa ja kestävällä pohjalla kahvin tuotannon alkulähteillä, eli viljelmillä saakka. Erityisesti Suomessa olemme tottuneet erittäin alhaiseen kahvin hintaan. Tämä kuitenkin antaa harhaanjohtavaa kuvaa siitä, mikä on kestävä ja myös viljelijälle kannattava kahvin hintataso. 

Raakakahvin hintaa maailmalla määrittelee pörssi. Hinnoista puhuttaessa tarkoitetaan FOB (Free On Board) hintaa, joka pitää sisällään viljelijän saaman korvauksen, kahvin käsittelyn lähetysvalmiiksi sekä maastaviennin kulut. Niin sanottu C-market hinta raakakahville on ollut esimerkiksi vuonna 2019 hälyttävän alhainen, vain senttejä yli 2€ kilolta. Tämä ei kata viljelijöiden omia kuluja ja suurin osa kahvista ostetaan tällä hinnalla futuureiden kautta. 

 

Pörssihintaa korkeampi korvaus raakakahvista auttaa viljelijöitä kehittämään toimintaansa ja adaptoitumaan eri kahvin viljelyä hankaloittaviin muutoksiin, kuten sääolosuhteiden ailahteluun. Mitä korkeampilaatuinen ja maukaampi kahvi, sitä korkeampi on myös maksamamme laatukorvaus.

Kerromme jokaisessa pakkauksessa siinä olevasta kahvista maksetun korvauksen muodossa “Maksoimme raakakahvista 109% yli markkinahinnan”. Tämä tarkoittaa, että olemme maksaneet raakakahvista ostohetkenä 109% yli sen hetkisen markkinahinnan.

Kannustamme kaikkia alan toimijoita tuomaan hintojen läpinäkyvyyden toimintaansa. Toimimme kahvin hankinnassa The Pledge sitoumuksen mukaan, joka ohjaa meitä kertomaan:

  1. kahvin hankinta väylämme
  2. kahvista maksetun FOB hinnan
  3. ostetun kahvin määrän jokaisen kahvin kohdalla
  4. yhteistyön pituuden viljelijän ja mahdollisen toimittajatahon kanssa

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin kaikesta kahviin liittyvästä.

 

Tässä laatukorvaus taulukko, jossa selviää kahviemme ostohintoja verrattuna pörssihintaan. Yksittäisten kahvien korvaustaulukon päivitämme jokaisen kahvin kóhdalle verkkokauppaan. 

 

 

 

 

 

#drinklesscoffee

#apartyinyourmouth